Műanyag hulladékok részletes ismertetője

műanyag_részletes_31

RÖVID JELLEMZÉS
A műanyagok többnyire kőolajszármazékokból szintetikus úton előállított szerves óriásmolekulákból álló anyagok. Számos eltérő tulajdonságú fajtájuk létezik, amelyek alapanyagába további adalékokat: minőségjavító (lágyítószereket, antioxidánsokat, tűzálló anyagokat, fényvédőket, stabilizátorokat, hálósítókat, síkosítókat, a feldolgozást segítő és ütésállóságot javító anyagokat, égésgátlókat.), színező anyagokat is kevernek a gyártás során.

műanyag_részletes_16

A csomagolóanyagok zöme újrafeldolgozásra alkalmas hőre lágyuló műanyagokból készül.
A legismertebbek:

műanyag_részletes_33 műanyag_részletes_32


A MŰANYAG TÖRTÉNETE
A mesterséges anyagok tömeges előállításának igénye az első világháború éveiben, illetve a 60-as években a fogyasztói társadalom kialakulásával vette kezdetét, de a műanyagipar fejlődése századunk vége felé sem ért véget. Sőt a jövőben várhatóan a műanyagok előállítása ill. felhasználása továbbra is növekedni fog. A műanyagok története hűen jellemzi a "fogyasztó ember" szemléletét. Nevéből is kitűnik, hogy valaminek a helyettesítésére találták ki. Először a nagy súlyú, nehezen kezelhető csomagolóanyagok kiváltása volt a cél (fa, fém), elterjedését könnyűsége és olcsósága nagymértékben elősegítette. Később azonban már nem az ésszerűség szempontjai álltak előtérben. Eme tartós, nagyszerű és praktikus anyag elterjesztése, reklámozása, egyre többféle termék bevezetését tette lehetővé. Azonban azzal a műanyaggyártók nem foglalkoztak, hogy mi lesz ezen termékekkel, ha hulladékká válnak.

műanyag_részletes_36 műanyag_részletes_37

A műanyagok különböző típusainak felfedezése által a hulladéktermelés is sokszorosára növekedett. Fosszilis, belátható időn belül elfogyó energiaforrások használatával gyártott termékek kerülnek örökre a szeméttelepekre vagy az égetőkbe, valamennyi környezeti elemben gondokat okozva.
A második világháború végével megkezdődött a modern műanyag korszak, avagy "A műanyag kor". A kőolajból készülő műanyag árucikkek ideális tulajdonságokkal rendelkeznek a gyári előállításhoz: könnyűek, olcsóak, rugalmasak, erősek és tartósak, így nem meglepő, hogy globális termelésük exponenciálisan növekedett. 1950 és 2007 között a műanyaggyártás 1,5 millió tonnáról 270 millió tonnára emelkedett éves szinten, lépést tartva az egyidejűleg 2,7 -ről 7 milliárdra növekvő földi népességgel. Csupán 2012-ben 288 millió tonnányi műanyagot állítottak elő, amely megközelítőleg azonos súlyú a teljes emberi biomasszával. Két speciális következmény is kapcsolatban áll a gyorsan növekvő műanyaggyártással: az emberi egészségre gyakorolt hatás, mint például a rák és az idegrendszeri problémák megnövekedett kockázata, valamint a növekvő mennyiségű hulladék terjedése a tengeri környezetben.

műanyag_részletes_23 műanyag_részletes_24

A fogyasztói társadalom őrületes mennyiségi igényének megfelelően a műanyagok csomagolóiparban való alkalmazása hihetetlen mértékű eldobható csomagolóanyagot jelent. Magyarországon a lakosság évente megközelítőleg 300 ezer tonna műanyag hulladékot termel. A legrissebb adatok szerint Magyarországon évente 1,3-1,4 milliárd PET-palack kerül forgalomba, uralva ezzel a kidobott hulladékok arányának nagy részét. Ez körülbelül 45 ezer tonna plalackot jelent évente. A NAV ( Nemzeti Adó-és Vámhivatal) adatai szerint 2009-ben a csomagolóanyagok kibonyátása 792 554 tonna volt, ebből a papír és karton 32%-ot, a műanyag 24%-ot, a fa 20%-ot és azüveg 14%-ot tett ki. Ideje lenne komolyan elgondolkodnunk azon, hogy hova is kerül valójában ez a temérdek mennyiségű palack, és azon mit okoz a környezetünkben. Ha helyesen állunk a kérdéshez sok jót tehetünk a jövőnkért.
Mivel a műanyagok a természetben csak igen lassan vagy egyáltalán nem bomlanak le, nagyon fontos lenne a műanyag hulladék keletkezésének mielőbbi csökkentése, visszaszorítása. Ez azonban nehéz feladatnak bizonyul. Fogkefétől kezdve, szállítóeszközökön át az épületekig, szinte mindent gyártanak belőle. Olyan termékek, használati cikkek tömeges előállításánál is alkalmazzák, mely egyszerűen kivitelezhető lenne valamely más, természetes anyagból (fa, üveg, fém, kő, gyapjú, stb.) is. Ám sajnos a kényelem, az olcsóság, a praktikusság, a divat hihetetlenül gyors csapongása illetve a fogyasztói társadalom őrületes mértékű mennyiségi igényei sokszor elsőbbséget élveznek a természettel, a harmóniával vagy akár jövő nemzedékeivel való törődéssel szemben, a természetes anyagok pedig a háttérbe szorulnak.

A MŰANYAGOK GYÁRTÁSA ÉS A LEHETSÉGES FELLÉPŐ KÖRNYEZETI HATÁSOK
Bár mindegyik vegyipari technológiának jelentős környezeti hatásai vannak, de ennek ellenére a műanyag polimerek előállítása mégsem tartozik a legszennyezőbb eljárások közé, sőt vízigénye és vízszennyező hatása is mérsékeltnek mondható. A keletkező szennyvizek a jól bevált víztisztítási technológiákkal kezelhető. Az eljárás során szűkség van hűtésre, ahol a hűtővíz recirkuláltatható, de ennek ellenére jelentős energiaigény társul a folyamathoz.

műanyag_részletes_34

A keletkező szennyvízben legnagyobb mennyiségben polimer por, granulátum és egyéb szénhidrogének találhatóak, melyek szeparálással megfelelően leválaszthatók és ártalmatlaníthatók. A vízben maradt oldott szerves komponensek a továbbiakban biológiai módszerekkel lebonthatók.

A műanyaggyártás során tehát az egyik legjelentősebb környezetszennyező hatás a levegőbe kibocsátott diffúz emissziókból adódik. Ezt a problémát az esetek többségében úgy oldják meg, hogy a levegőt zárt rendszeren vezetik keresztül és a szilárd részecskéket pedig elfáklyázzák. Szűrőberendezések beépítéséel a kibocsátás csökkenthető, a visszatartott komponensek pedig hasznosíthatóak. Megelőzésképpen a szerves összetevőket tartalmazó szennyezett levegő biofilterrel, termikus vagy katalitikus oxidációval illetve adszorpciós és abszorpciós technológiákkal tisztítható.

A gyártás során fellépő zajhatás nem különösebben súlyos és a meglévő sajhatást zajszigeteléssel és zajtompítóval mérsékelni lehet.. A nagy nyomás biztosítása érdekében azonban nagy mennyiségű energia szükséges az eljáráshoz.

A hulldékok, melyek keletkeznek a műanyaggyártás során többségében elszennyeződött illetve selejt termékek. Ezek nem tekinthetőek veszélyes hulladéknak. Az eljárás során keletkező veszélyes hulladékok közé tartoznak a különféle kenőanyagok és egyéb segédanyagok, azonban ezek mennyisége nem számottevő.

műanyag_részletes_35

Polietilén/PE: Három féle technológiát alkalmaznak attól függően, hogy mekkora sűrűségű termék előállítása a cél. A kis sűrűségű termék előállítása során 2500-3200 bar nyomást használnak a polimerizációhoz. A keletkezett ömledéket extrudálják, antioxidánst és egyéb anyagokat adagolnak hozzá, végül pedig homogenizálják. A terméket szárítják és nitrogénnel szellőztetik, hogy eltávolítsák a felszabaduló etilént. A közepes sűrűségű termék gyártása során a monomer polimerizációja 40-50 bár nyomáson, 80-110°C-on történik izo-bután oldatban króm-katalizátor segítségével. A sűrűségének beállítására hexén-1-komonomert alkalmaznak. A terméket a reaktor alján távolítják el, ahol a monomer az oldószer, a hidrogén és az egyéb adalékok elpárolognak. Az oldószerek rakcionált desztillációval történő tisztítás után visszacirkuláltatásra kerülnek a folyamatba. Ezek után következik az extrudálás és szárítás stb. A nagy sűrűségű termék polimerizációja 10 bar nyomáson történik fémorganikus keverék katalizátorokkal (pl. trietil-alumínium és titán-tetraklorid) nitrogén atmoszférában. A keletkezett polimer-zagyot hűtik, centrifugálják, az oldószert pedig felfrissítve recirkulálják a reaktorba.

A különböző adalékok fontos szerepet játszanak a műanyagok gyártása során. Ezekez az anyagokat azért adják hozzá a folyamathoz, hogy a polimereknek változtassák és javítsák kiindulási mechanikai, fizikai vagy kémiai jellemzőiket. Továbbá megvédik a polimert a fény, hő vagy baktériumok károsító hatása ellen és befolyásolják a polimer folyékonyságát, színezik a termékeket, esetleg szebb felületi megjelenést biztosítanak neki. Végtelen mennyiségű adalékanyag létezik, de az alábbiak a legjelentősebbek:

A műanyaggyártás jellemző környezeti hatásait az alábbi táblázat foglalja össze:

műanyag_részletes_38

műanyag_részletes_39

A MŰANYAG KÖRNYEZETI HATÁSAI

műanyag_részletes_11 

műanyag_részletes_56

A polietilén és polipropilén égetésekor keletkező egészségkárosító anyagok:

KELETKEZŐ ANYAG HATÁSA
Aceton Irritálja a szemet.
Akril-aldehid (Akrolein) Súlyosan irritálja a szemet, a bőrt és a légzőrendszert, tüdővizenyőt okozhat.
Benzol Rákkeltő, károsan hat a csontvelőre, a májra, az immunrendszerre.
Ciklopentanon Irritálja a szemet, a bőrt, és lehetséges, hogy a légzőrendszert is.
Ecetsav Maró hatású.
Formaldehid Súlyos szemkárosító, rákkeltő, tüdővizenyőt okozhat.
Hangyasav Erősen maró hatású, a szemet, a bőrt és a tüdőt károsítja, tüdővizenyőt okozhat.
Metilalkohol Fejfájást, bőrirritációt, idegrendszeri zavart okoz.
Szénmonoxid (ez valamennyi
műanyag égetésekor
keletkezik)
A vérre, a keringési rendszerre és a központi idegrendszerre hat. Eszméletvesztést és halált is okozhat. Idegrendszeri problémákat, magzatoknál alacsony születési súlyt, halvaszülést és vele született szívproblémákat idézhet elő.
Toluol Irritálja a szemet és a légzőrendszert, depressziót okozhat.
Csökkent tanulási képességet és pszichológiai zavarokat, valamint impotenciát idézhet elő.

A műanyagok égetése a 21/2001. számú kormányrendelet szerint bármilyen helyen és berendezésben tilos. Akik megszegik a jogszabályt, akár 500 ezer forintig terjedő bírságra számíthatnak. Néhány hulladékégető műnek van csupán külön engedélye, ahol az égetés szigorú felügyelet mellett az engedélyben előírt korszerű technológiával történik. A jogszabály szerint kötelesek több lépcsős füstgázszűrő rendszerek beiktatására és speciális előírások betartásával minimálisra kell csökkentiük a légkörbe jutó szennyező anyagok mennyiségét.

Műanyagfajták

A műanyagok azonosítására használt jelölések:

műanyag_részletes_03

Polietilén (PE, 02. HDPE, 04. LDPE)
Monomerje - az etilén - nem mérgező. Ez a műanyag mégis tartalmaz veszélyes anyagokat: krómtartalmú katalizátort, nikkeltartalmú fényvédő szert, mérgező antioxidást, rákkeltő égésgátlót. Újrahasznosítható. Pl. csövek, dobozok, kukák, fóliák készülnek belőle, elsősorban mezőgazdasági és ipari felhasználásra.

műanyag_részletes_46 műanyag_részletes_30

Név (rövidített jelölés) Monomerje(i) (átalakítási eljárás) Tulajdonságai
polietilén (PE) etilén (polimerizáció) hőre lágyuló, vegyszerálló, elektromos szigetelő
Felhasználás Hogyan lehet felismerni? Hova dobjam?
fóliák, palackok, edények, csövek, zsákok, szigetelőanyagok vízen úszik, meggyullad, a láng elvétele után tovább ég, (kékes maggal) és közben megolvad, az illótermék égett paraffin szagú, nem törik, körömmel karcolható Szelektív gyűjtőszigeten a műanyag tárolóba dobandó, nagy mennyiségben hulladékudvarba leadható.

Polietilén-tereftalát (PET, 01.)

Nem mérgező. Újrahasznosítható. Ebből készülnek a visszaváltható palackok, de ezek csak 5-6-szor tölthetők újra, mert karcolódnak. Mivel nem aroma semleges, a benne tárolt anyag íz- és szagnyomait csak hosszadalmas, drága tisztítással tudják többé-kevésbé eltávolítani. A természetben nem bomlik le!
Szelektíven gyűjtve azonban számos termék alapanyaga lehet: Kínában például polietilén szálat készítenek belőle a textilipar számára. Magyarországon is hasznosítják ezt az anyagot, Mosonmagyaróváron például virágcserepeket készítenek belőle.

műanyag_részletes_47 műanyag_részletes_17

Név (rövidített jelölés) Monomerje(i) (átalakítási eljárás) Tulajdonságai
polietilén tereftalát (PET) etilén-tereftalát (polikondenzáció) hőre lágyuló, jó ütés és hőálló, kiváló átlátszóság
Felhasználás Hogyan lehet felismerni? Hova dobjam?
élelmiszercsomagolás, textilipar vízben nem úszik, átlátszó, jó éghetőségű Szelektív gyűjtőszigeten a műanyag tárolóba dobandó, nagy mennyiségben hulladékudvarba leadható.

Polipropilén (05. PP)

Többek között joghurtos, margarinos dobozok készítésére használják. Újrahasznosítható, szelektíven gyűjtve alapanyaga lehet kerti padoknak, oszlopoknak, vagy akár tetőcserepeknek is.

műanyag_részletes_62műanyag_részletes_67műanyag_részletes_68

Név (rövidített jelölés) Monomerje(i) (átalakítási eljárás) Tulajdonságai
polipropilén (PP) propilén (polimerizáció) hőre lágyuló, vegyszerálló, jó szálhúzó képesség
Felhasználás Hogyan lehet felismerni? Hova dobjam?
fóliák, palackok, edények, csövek, textilszálak vízen úszik, jó égési tulajdonsága van, kiváló vegyszerállóságú Szelektív gyűjtőszigeten a műanyag tárolóba dobandó, nagy mennyiségben hulladékudvarba leadható.

Polisztirol (06. PS)

Gyártási alapanyagai a benzol, az etilbenzol, a sztirol veszélyes mérgek. A sztirol maradványai a szervezetbe jutva mérgező sztirol-epoxiddá alakulnak, ami gátolja a sejtosztódást, károsítja a vesét, a májat, növeli a mutációk kialakulásának esélyét. A polisztirol ellenáll a savaknak, lúgoknak, de a legtöbb szerves oldószer megtámadja, és érzékeny a fényre is. A polisztirol tálcákon sokféle élelmiszert (pl. sajtokat, felvágottakat, gyümölcsöket) árusítanak, de készülnek belőle hő- és hangszigetelő lapok, hűtőtáskák is. A felhasznált habosító anyagok ugyancsak mérgezőek lehetnek.

műanyag_részletes_64  műanyag_részletes_48

Név (rövidített jelölés) Monomerje(i) (átalakítási eljárás) Tulajdonságai
Hungarocell (polisztirol (PS), nikecell) sztirol (polimerizáció) hőre lágyuló, rugalmas, ,,hőálló", igen erős szál
Felhasználás Hogyan lehet felismerni? Hova dobjam?
csomagolóanyag, burkolat (telefon), poharak, habosított hang- és hőszigetelő anyag vízen nem úszik, erősen kormozó, narancssárga színű lánggal ég, a láng elvétele után is ég, és közben megolvad, égéskor tipikus édeskés szagú (sztirol), ridegen törik, szén-tetrakloridban oldódik Szelektív gyűjtőszigeten nem elhelyezhető, csak hulladékudvarban leadható.

Polivinil-klorid (03. PVC, V)

Alapanyaga a vinil-klorid, melyhez ólomtartalmú stabilizátorokat, ftalátokat, foszforsavésztereket és halogénezett szénhidrogéneket is adagolnak a gyártás során. A vinil-klorid növeli a mutációk gyakoriságát, születési rendellenességeket, embernél agyrákot okoz és rombolja az immunrendszert. Égetésekor a nehézfémek és a sósav mellett dioxinok és furánok is keletkeznek. Gyártása során higany keletkezik, illetve marad vissza. Évente világszerte tízezer tonna higany kerül élővizekbe, levegőbe. Egyszóval a PVC egész élete során veszélyes anyagokkal terheli környezetünket. Más műanyagokkal kell kiváltani.
Újrahasznosítása ennek is megoldott. A Monor melletti Gombán a PVC anyagú kábeltakarókból és ipari hulladékokból tószigetelő fólia, fekvőrendőr, gyeprács készül, melyek így nem a lerakóban végzik, hanem egy hasznos termékben manifesztálódnak.

műanyag_részletes_50 műanyag_részletes_49

Név (rövidített jelölés) Monomerje(i) (átalakítási eljárás) Tulajdonságai
poli(vinilklorid) (PVC) vinil-klorid (polimerizáció) hőre lágyuló, vegyszerálló, fény hatására öregszik, bomlik
Felhasználás Hogyan lehet felismerni? Hova dobjam?
csövek, fóliák, műbőrök, palackok, csomagolóanyagok, padlóburkolók, babák  vízben nem úszik, lángban sárga, szélén zöld színnel ég, abból kivéve elalszik, égéskor erősen sósav szagú, szívósan törik fehér törési felülettel Nagy mennyiségben hulladékudvarba leadható, vagy hasznosító cégnek lehet még esetleg átadni.

Fémgőzölt műanyagok

Léteznek ún. fémgőzölt műanyagok is. Ezek vékony fémréteggel bevont műanyagok. Ilyen pl. a csipszes zacskó. Fontos, hogy ezeket (mivel nem egyféle anyagból készülnek) nem hasznosítják újra!
Összességében véve a műanyagok csak a felületes szemlélő számára tűnhetnek kívánatos anyagféleségnek, míg a környezettudatos ember tovább lát a kényelmi és gazdasági szempontokon, és ésszel használja ezeket a természettől távol álló "mű" anyagokat.
Az italos palackok, a kozmetikai termékek, a tisztítószerek flakonjai, a tejfölös dobozok tisztán, kiöblítve kerüljenek a gyűjtőhelyre!

Poliészter


műanyag_részletes_57műanyag_részletes_09

műanyag_részletes_43 műanyag_részletes_44 műanyag_részletes_45

Név (rövidített jelölés) Monomerje(i) (átalakítási eljárás) Tulajdonságai
poliészter tereftálsav, glikol (polikondenzáció) hőre lágyuló (kb. 250 °C-ig hőálló) jó mechanikai szilárdságú, lúgérzékeny
Felhasználás Hogyan lehet felismerni? Hova dobjam?
műszálas ruhaneműk lúgban feloldódik Ruhagyűjtőbe dobandó.

Akril-nitril-butaién

műanyag_részletes_02

műanyag_részletes_52 műanyag_részletes_51

Név (rövidített jelölés) Monomerje(i) (átalakítási eljárás) Tulajdonságai
Akril-nitril-butadién kopolimer (ABS) Akrilnitril és butadién kopolimerizáció hőre lágyuló, jó elektromos szigetelő tulajdonságú
Felhasználás Hogyan lehet felismerni? Hova dobjam?
elektronikai eszközök borítása (például monitor, nyomtató, billentyűzet). vízben nem úszik, enyhén kormozó lánggal ég. Ha még fizikailag egyben van az elektronikai hulladékokkal, akkor leadható az ilyen cikkeket árusító boltokban, üzletekben. Ha már külön csak a műanyag van nálunk, egyes településeken a szelektív gyűjtőbe is bedobhatjuk (pl. Budapest).

Poli- metilmetakrilát

műanyag_részletes_66műanyag_részletes_40 műanyag_részletes_61

 Név (rövidített jelölés)  Monomerje(i) (átalakítási eljárás) Tulajdonságai 
 poli(metilmetakrilát) (PMMA)  metil-metakrilát (polimerizáció) üveghez hasonló, de nem törik, könnyen karcolható
 Felhasználás   Hogyan lehet felismerni?  Hova dobjam?
plexiüveg, védőszemüveg, reklámtábla, lencse, gyógyászati pótanyag vízen nem úszik, világító lánggal és (hegye kék) és közben serceg, a láng elvétele után is tovább ég, égés után eloltva gyümölcsillatú, ridegen törik Önkormányzati hulladékgyűjtő-akció keretén belül leadható, vagy egyes hulladékudvarokban átveszik. Kérdezzük meg az illetékes közszolgáltató céget!

Teflon

műanyag_részletes_55 műanyag_részletes_54 műanyag_részletes_06

Név (rövidített jelölés) Monomerje(i) (átalakítási eljárás) Tulajdonságai
poli(tetrafluoretilén) = teflon (PTFE)  tetrafluor-etilén (polimerizáció)  hő- és vegyszerálló, nehezen feldolgozható
Felhasználás Hogyan lehet felismerni? Hova dobjam?
edények bevonása, elektromos szigetelés kis lángtól nem gyullad meg, kormos lesz, melegítéskor gyengén gumi szerű szag érezhető Kérdezzük meg az illetékes közszolgáltató céget, vagy az önkormányzatot!

Fenolplaszt

műanyag_részletes_07 műanyag_részletes_08

műanyag_részletes_15 műanyag_részletes_26 műanyag_részletes_20

Név (rövidített jelölés) Monomerje(i) (átalakítási eljárás) Tulajdonságai
fenoplast fenol, formaldahid (polimerizáció) hőre keményedő, kemény sötét anyag, elektromos szigetelő
Felhasználás Hogyan lehet felismerni? Hova dobjam?
elektromos szerelvények, (konnektorok, kapcsolók)elektromos berendezések alkatrészei nem ég, azonben elbomlik, melegítéskor fenol és formaldehid szagú, (igen nehezen meggyújtható, sárga lánggal ég, lángból kivéve rögtön elalszik) Kérdezzük meg az illetékes közszolgáltató céget, vagy az önkormányzatot!

Karbamidgyanta

műanyag_részletes_14 műanyag_részletes_13

Név (rövidített jelölés) Monomerje(i) (átalakítási eljárás) Tulajdonságai
karbamidgyanta (UF) karbamid formaldehid (polikondenzáció) hőre keményedő, bakelithez hasonló, csak világos színű
Felhasználás Hogyan lehet felismerni? Hova dobjam?
bútoripar bevonólapok gyártása etil-alkoholban oldódik Kérdezzük meg az illetékes közszolgáltató céget, vagy az önkormányzatot!

Poliamid

Különböző ruházati termékek, használati tárgyak sokasága készül belőle. Elégetése során ammónia, hidrogén-cianid, nitrogénoxidok aminok (Izo-butilamin, hexametilén-diamin, kaprolaktám,szénhidrogének, aldehidek (formaldehid és acetaldehid), ketonok (Pl. ciklopentanon), karbonsavak (mono- és dikarbonsavak, adipinsav) és benzol keletkezik.

műanyag_részletes_01 műanyag_részletes_65

műanyag_részletes_42 műanyag_részletes_41

Név (rövidített jelölés) Monomerje(i) (átalakítási eljárás) Tulajdonságai
poliamid adipinsav, 1,6-adimino-hexán (polikondenzáció) hőre lágyuló, hajlékony, nagy szakítószilárdságú
Felhasználás Hogyan lehet felismerni?  Hova dobjam?
textíliák, harisnya lúgban feloldódik Kérdezzük meg az illetékes közszolgáltató céget, vagy az önkormányzatot!

MŰANYAGOK SZELEKTÍV GYŰJTÉSE

MŰANYAG

- ásványvizes és üdítős PETpalackok (LAPÍTVA!)
- elöblített tejfölös és joghurtos poharak,
- műanyag zacskók, reklámtáskák műanyag fóliák,
- PP és HDPE jelzésű kozmetikai szeres flakonok
- italos karton (vidéken)
- vegyszeres, zsíros flakonok,
- fogkefe,
- műanyag játékok,
- videó-, és magnókazetta, CD/DVD lemez

műanyag_részletes_27 műanyag_részletes_10

ÉTELMARADÉKKAL, ZSIRADÉKKAL SZENNYEZETT HULLADÉKOT NE DOBJUNK A KONTÉNERBE!
A PET-palackok mellett leginkább a nagyobb űrtartalmú csomagolásokat (pl. öblítős flakon) érdemes különgyűjteni. A palackokat "Tapossa laposra!", hogy kevesebb helyet foglaljanak a gyűjtőedényben, és a hulladékgyűjtő autó ne levegőt szállítson! A mérgező vegyszerek (pl. növényvédőszer) csomagolását hulladékudvarokban vagy veszélyes hulladék gyűjtőakciók során adhatjuk le.

műanyag_részletes_53

Szolgáltatás helye A begyűjtött hulladékból a szelektíven gyűjtött műanyag mennyisége (tonna)
Mindösszesen Szolgáltatás helye 35398,8
Közép-Magyarország (Budapest, Pest megye) 10531
Budapest 6330,8
    Pest megye 4200,2
Közép-Dunántúl (Fejér, Komárom-Esztergom, Veszprém megye) 3909
Nyugat-Dunántúl (Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala megye) 6642
Dél-Dunántúl (Baranya, Somogy, Tolna megye) 4287,3
Észak-Magyarország (Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád megye) 2619,5
Észak-Alföld (Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) 3729,8
Dél-Alföld (Bács-Kiskun, Békés, Csongrád megye) 3680,2

HASZNOSÍTÁSA

műanyag_részletes_04

Földünk kőolajkészlete véges, a műanyagok pedig a természetben csak több száz év alatt bomlanak le, ezért környezetvédelmi szempontból többszörösen indokolt hasznosításuk. Az összegyűjtött sokfajta műanyaghulladék minőség (anyagfajta, szín) szerinti elkülönítése a hulladékválogatóban zajlik le.

műanyag_részletes_28 műanyag_részletes_29

A hulladékot a feldolgozás helyén darálják, szükség szerint mosási technológiával tisztítják, megolvasztva újragranulálják - utóbbi eljárás eredményeként egységes szemcseméretű, késztermékek gyártására közvetlenül alkalmas ún. regranulátum keletkezik. Az egyes anyagfajtákból az országban működő számos feldolgozó cég igen sokféle újrahasznosított terméket állít elő.

műanyag_részletes_21

A kis sűrűségű PE fóliákból szemeteszsákok, a nagy sűrűségű PE-ből és a PP-ből rekeszek, vödrök, csövek, stb. készülnek. A PET-darálékból a textiliparban - hazai kapacitás híján külföldön feldolgozható - szálat állítanak elő, az EPS-t pedig építőipari szigetelőanyagok gyártásához használják fel. A szennyezett, újrafeldolgozásra nem alkalmas műanyaghulladék jó fűtőértéke miatt tüzelőanyagként hasznosítható, elsősorban a cementiparban.

műanyag_részletes_60 műanyag_részletes_59

CSAK MÓDJÁVAL!

Legjobb tehát, ha a megelőzésre összpontosítunk, amúgy is ez a legfontosabb. El kell kerülni ill. csökkenteni kell a műanyagok gyártását, használatát. Ebbe mi leginkább úgy szólhatunk bele, hogy változtatunk fogyasztási és vásárlási szokásainkon:

Vásárlásnál célszerűbb a kevesebb, vagy teljes egészében műanyag csomagolóanyag-mentes árukat előnyben részesíteni. Sajnos az üveg alapú betétdíjas (többször használható) csomagolási rendszer visszaszorulása és a betétdíj nélküli műanyag flakonok, illetve a visszaváltható, de csupán 5-6-szor újratölthető műanyag palackok elterjedése jelentősen növeli a műanyaghulladékok mennyiségét.
műanyag_részletes_18 műanyag_részletes_19
A pénztárnál ne fogadjuk el azt a százmillió műanyag zacskót, amit előzékenyen a kezünkbe nyomnak. Inkább vigyünk otthonról kosarat, vagy vászonszatyrot.

műanyag_részletes_58
Ha ugyanaz a termék kapható természetes vagy újrahasznosított anyagból, részesítsük azt előnyben a műanyaggal szemben.
Ha már elkerülhetetlen a műanyag termék megvásárlása, válasszunk darabokra szedhető (és darabjaiban javítható) árut, hogy ha tönkremegy az adott használati eszköz, ne kelljen az egészet kidobni (mint például egy egy darabból álló, fröccsöntött széket).

műanyag_részletes_05

EGYÉB HASZNOS INFORMÁCIÓK:
www.kvvm.hu/szelektiv

CSOMAGOLÁSI HULLADÉKOK
www.okopack.hu

ÚJRAHASZNOSÍTOTT MŰANYAG TERMÉKEK

FORRÁS:

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: Hankó Gergely - GERGELY(KUKAC)OKOPACK.HU
Németh Anna 

Bezár
ob_get_clean(), 'title' => 'Műanyag hulladékok részletes ismertetője' ); $GLOBALS['asmframe']['category'] = 'hulladekboltermek/cikkek/popup'; function encapsulate_item_article_0827_403621( $tv ) { require( ASM_GEN_FSROOT.'frames/keret_popup/frame.php' ); } encapsulate_item_article_0827_403621( $tv ); ?>